درباره ما

درباره موسس مهاجرتی کیوسک 34

در سال های اخیر خرید خانه و ملک توسط ایرانیان در ترکیه افزایش پیدا کرده است.
نزدیکی ترکیه به ایران و فاصله پروازی ۳ ساعته ایران و ترکیه بسیاری از افراد را علاقه مند به خرید ملک در این کشور کرده است. با توجه به قیمت بسیار مناسب خانه در ترکیه نسبت به ایران خرید خانه برای حفظ ارزش پول و همچنین گذراندن اوقات تفریحی گزینه بسیار مناسبی به نظر می رسد.

شبکه های اجتماعی